2021, červenec

 • Helena Jetonická

2021, červen

 • MUDr. Pavel Čapek, Kamenný Újezd 41, Rokycany
 • Ježkovi, Rokycany

2021, květen

 • František a Věra Frýdovi

2021, únor

 • RNDr. Dagmar Koutská s rodinou, Rokycany
 • Petr Brož, Rokycany

2020, červenec

 • Miroslav Stuchlík s rodinou, Rokycany

2020, květen

 • Seidlovi, Rokycany

2020, březen

 • Marie Kuchlerová, Skořice

2020, únor

 • Jana Melková ml., Rokycany
 • Karel Vodička a Monika Kotvová, Rokycany

2020, leden

 • Vladimír Rauch
 • Jakoubková Budilová
 • Jana a Vladimír Melkovi, Rokycany
 • Tomáš Rada s rodinou, Rokycany
 • Zdeněk Varvařovský, Kamenný Újezd
 • Václav Beneda, Rokycany
 • Jan Pešička, Rokycany
 • Kučerovských, Ejpovice, Praha

2019

 • Jana Cinkeová, Rokycany
 • Jiřina Hartlová, Hrádek
 • B. Kučerová, N. Žáková, Rokycany
 • Milan Štěrba, Rokycany / Lausanne
 • MUDr. Václav Hejda, Rokycany
 • Milana a Petr Jirsovi, Rokycany