Akce na podporu sbírky

Přednáška Sedm zákonů vývoje civilizací a dnešní svět

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku předního českého historika a egyptologa prof. Miroslava Bárty. Názvem i hlavním tématem přednášky je Sedm zákonů vývoje civilizací a dnešní svět. Pan profesor nás seznámí se svými myšlenkami, z nichž některé publikoval v knize Sedm zákonů, která vyšla v loňském roce. Akce se uskuteční ve středu 8. června od 17 hodin v sále ZUŠ Rokycany.

Benefiční koncert Petra Blechy a jeho hostů

Zveme všechny na další benefiční koncert u příležitosti veřejné sbírky na restaurování barokních varhan v chrámu Panny Marie Sněžné v Rokycanech. Zazní nejznámější písně skupin Žalman a spol., Nezmaři, Kamelot a Nerez v podání Petra Blechy a jeho hostů. Do melodií se zaposloucháme v kostele ve středu 25. května 2022 od 17 hodin.

Benefiční koncert HLASOPLET

Pořádáme benefiční koncert hudební skupiny HLASOPLET u příležitosti veřejné sbírky na restaurování barokních varhan v chrámu Panny Marie Sněžné v Rokycanech. Do tónů vokální hudby se v kostele zaposloucháme v neděli 1. května 2022 od 18 hodin.

Benefiční varhanní koncert

ve prospěch veřejné sbírky na restaurování varhan. Do jejich tónů se zaposloucháme 10. listopadu 2021 v 17.30 hodin. Skladby J. S. Bacha, H. Beeftinka, M. Carcassiho, C. Francka, G. F. Händela, G. F. Kauffmanna, J. L. Krebse, B. Martinů, H. Petera a H. Villa-Lobose přednesou žáci ZUŠ Terezie Brzkové v Plzni pod vedením garanta Jana Esterleho. Pořádáme ve spolupráci s Římskokatolickou farností Rokycany.

Dramatický rok 1421 v Rokycanech a jejich okolí

Přednáška prof. Petra Čorneje, předního českého historika specializujícího se na období středověku, se koná v úterý 19. října 2021 od 17 hodin v sále ZUŠ Rokycany. Tématem přednášky je dění a boje mezi husity a přívrženci katolíků kolem roku 1421 v Rokycanech a jejich širším okolí od Berouna po Plzeň.

Augustiniáni kanovníci a umění – rokycanské kasule

Přednáška prof. Jana Royta, historika umění a prorektora Univerzity Karlovy zejména o gotických liturgických oděvech zdobených překrásnými výšivkami, se koná 14. září 2021 od 17 hodin v kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech. Pořádá Spolek ROKYCANŠTÍ PATRIOTI ve spolupráci s Římskokatolickou farností Rokycany.

Benátská noc v Borku

Po roční pauze vynucené nepříznivou epidemiologickou situací nemoci covid-19 se letos opět koná Benátská noc. Proběhne v sobotu 21. srpna od 15 hodin na hřišti TJ Sokol Borek pod hrází Boreckého rybníka. Vystoupí Vojta Moulis s kytarou, šermířský a divadelní spolek Harcíři z Rokycan a hudební skupiny Booreek a Prázdné lahve. Představí se technika HZS Rokycan a VÚ 7374 Všenice, připraveny jsou projížďky na koních z Ranče Borovice i jízdy po Boreckém rybníku na lodičkách a raftech DDM Rokycany. Večer dojde na tradiční lampiónový průvod na hráz Boreckého rybníka a parádní ohňostroj.

Předvánoční zpívání u kapličky v Rokycanech

Ve čtvrtek 19. prosince v 17.30 hodin u kapličky Panny Marie Bolestné v Rokycanech u koupaliště vystoupí Duo Arioso z Rokycan. Pro účastníky setkání budou připraveny teplé nápoje a občerstvení. Lampičky a svíčky pro vytvoření předvánoční nálady jsou vítány. Kaplička bude po dobu akce otevřená k prohlídce a rozjímání.

Předvánoční zpívání u kapličky v Borku

Ve čtvrtek 12. prosince v 17.30 hodin u kapličky sv. Václava v Borku nad rybníkem vystoupí Pěvecký sbor Rokycany. Vánočně laděné písničky s kytarou dále zahraje a zazpívá Vojtěch Moulis. Pro účastníky setkání budou připraveny teplé nápoje a občerstvení. Lampičky a svíčky pro vytvoření předvánoční nálady jsou vítány. Kaplička bude po dobu akce otevřená k prohlídce a rozjímání.

Benefiční varhanní koncert

u příležitosti vyhlášení veřejné sbírky na restaurování varhan. Do jejich tónů se zaposloucháme 27. listopadu 2019 v 18 hodin. Varhany si můžete prohlédnout zblízka, kůr bude přístupný od 17.30. Skladby B. M. Černohorského, A. Dvořáka, J. S. Bacha, J. J. Ryby, F. Mendelssohn-Bartholdyho a dalších přednesou Rostislav Florian, Alžběta Johánková a Jan Esterle. Pořádáme ve spolupráci s Římskokatolickou farností Rokycany.

O nás

Spolek ROKYCANŠTÍ PATRIOTI
Josefa Knihy 183, Rokycany, 337 01
IČO: 22881832

www.rokycanstipatrioti.cz
rokypedie.rokycanstipatrioti.cz
varhany.rokycanstipatrioti.cz

Náplň činnosti spolku:
Řešení problematiky kulturního a přírodního bohatství • Zapojování občanů do života města • Mapování kulturního a přírodního dědictví • Poradenská, konzultační a informační činnost • Pořádání seminářů, přednášek a akcí pro veřejnost • Publikační a vydavatelská činnost • Obnova a ochrana památek • Rozvoj a ochrana zeleně v obci • Propagace města Rokycany