Benefiční varhanní koncert

u příležitosti vyhlášení veřejné sbírky na restaurování varhan. Do jejich tónů se zaposloucháme 27. listopadu 2019 v 18 hodin. Varhany si můžete prohlédnout zblízka, kůr bude přístupný od 17.30. Skladby B. M. Černohorského, A. Dvořáka, J. S. Bacha, J. J. Ryby, F. Mendelssohn-Bartholdyho a dalších přednesou Rostislav Florian, Alžběta Johánková a Jan Esterle. Pořádáme ve spolupráci s Římskokatolickou farností Rokycany.