2023

 • Hric Anton
 • Jiřina Hartlová, Hrádek

2022

 • MVDr. Bejčkovi Osek
 • BASTEELOS, s.r.o.
 • Jiřina Hartlová, Hrádek
 • Glazerovi, Holoubkov 153
 • Anton Hric
 • Ing. Milan Tomášek, Rokycany
 • Tom Beneda, Vitinka
 • Pavel Walas
 • Jaroslav a Květuše Pěnkavovi, Rokycany
 • Jaroslava Pernegrová, Rokycany

2021

 • Jana Cinkeová, Rokycany
 • Štěpánka Stuchlíková
 • Helena Jetonická
 • MUDr. Pavel Čapek, Kamenný Újezd 41, Rokycany
 • Ježkovi, Rokycany
 • František a Věra Frýdovi
 • RNDr. Dagmar Koutská s rodinou, Rokycany
 • Petr Brož, Rokycany

2020

 • Miroslav Stuchlík s rodinou, Rokycany
 • Seidlovi, Rokycany
 • Marie Kuchlerová, Skořice
 • Jana Melková ml., Rokycany
 • Karel Vodička a Monika Kotvová, Rokycany
 • Vladimír Rauch
 • Jakoubková Budilová
 • Jana a Vladimír Melkovi, Rokycany
 • Tomáš Rada s rodinou, Rokycany
 • Zdeněk Varvařovský, Kamenný Újezd
 • Václav Beneda, Rokycany
 • Jan Pešička, Rokycany
 • Kučerovských, Ejpovice, Praha

2019

 • Jana Cinkeová, Rokycany
 • Jiřina Hartlová, Hrádek
 • B. Kučerová, N. Žáková, Rokycany
 • Milan Štěrba, Rokycany / Lausanne
 • MUDr. Václav Hejda, Rokycany
 • Milana a Petr Jirsovi, Rokycany